Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Notári Nitra


Notársky úrad v Nitre ponúka svojim klientom všetky notárske služby v centre mesta.
Damborského 3, Nitra

Notárka, ktorá ponúka verejnosti všetky kompletné notárske služby, overovanie a spisovanie listín.
Štefánikova 52, Nitra

Profesionálny notársky úrad, ktorý vykonáva všetky notárske úkony k najvyššej spokojnosti klientov.
Kupecká 16, Nitra

Notársky úrad vo Vrábloch vám ponúka spisovanie notárskych zápisníc, notársku úschovu a iné služby.
Hlavná 1221, Vráble

Náš notársky úrad sídli v centre mesta na pešej zóne a ponúka svojim klientom profesionálne služby.
Štefánikova 27, Nitra

Naša notárska kancelária je pre vás otvorená každý pracovný deň, po dohode aj mimo otváracích hodín.
Štefánikova 9, Nitra

Notárska činnosť a činnosť súdneho komisára. Overovanie listín, overovanie zápisníc a dokumentov.
Fraňa Mojtu 1, Nitra

Ponúkame služby notárskeho úradu: spisovanie, overovanie listín, notárska úschova, dedičské konania.
Fraňa Mojtu 8, Nitra

Zaoberáme sa notárskou činnosťou, spisovaním notárskych zápisníc, notárskym overovaním podpisov.
Fraňa Mojtu 8, Nitra

Naša notárska kancelária pre vás zabezpečí profesionálne a rýchle vykonanie notárskych úkonov.
Kupecká 16, Nitra