Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Centrá voľného času Nitra


Cirkevné centrum voľného času s veľkou ponukou rôznych záujmových krúžkov. Rôzne pobyty a tábory.
Hviezdoslavova 7, Nitra

Centrum voľného času v centre mesta ponúka deťom pestrý výber krúžkov a záujmových činnosti.
Štefánikova 63, Nitra