Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Advokáti Nitra


Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať právnu pomoc na čo najvyššej odbornej úrovni.
Štefánikova 6, Nitra

Advokátska kancelária, ktorá poskytuje kvalitné právne služby takmer vo všetkých odvetviach práva.
Farská 1, Nitra

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, poskytovanie právnych rád, spracovanie stanovísk.
Boženy Němcovej 4, Nitra

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva.
Štefánikova 49, Nitra

Poskytujem komplexné právne služby pre fyzické osoby, právnické osoby, štátne orgány a organizácie.
Fraňa Mojtu 24, Nitra

Právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného a správneho práva.
Fraňa Mojtu 23, Nitra

Právne služby najmä v oblasti občianskeho, pozemkového, obchodného, rodinného a pracovného práva.
Sládkovičova 1, Nitra

Ponúkame našim klientom právne zastúpenie v konaniach, vypracovanie zmlúv, dohôd, žalôb, odvolaní.
Štefánikova 15, Nitra

Prvoradým cieľom našich aktivít je spokojný klient, zohľadňujeme potreby a špecifiká klienta.
Štefánikova 104, Nitra

Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis, právnu pomoc a poradenské služby.
Farská 25, Nitra