Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Pomoc pri popáleninách

Popáleniny patria zdravotné problémy, kde je veľmi potrebná rýchla, ale aj správna prvá pomoc. Časté sú popáleniny, ktoré sa stanú deťom doma a to dokonca v čase prítomnosti ich rodičov. Je to až neuveriteľných 40%. Toto číslo je skutočne obrovské, ale ak sa už popálenina vyskytne, berme prítomnosť rodičov ako výhodu. Je však treba, aby rodičia vedeli čo majú v takomto prípade robiť.

Ako rozhodujúci faktor pri úspešnej prvej pomoci je zachovanie chladnej hlavy. To znamená ako prvé sa rýchlo rozhodnúť, či popálenina je menšieho rozsahu, ktorú dokážete zvládnuť aj sami, alebo je treba lekársku pomoc. Ak ste sa rozhodli pre lekársku pomoc, je treba buď hneď volať stálu lekársku pomoc na tiesňovom čísle, alebo popáleného naložiť do vozidla a zaniesť ho na ošetrenie do najbližšej nemocnice. V prípade, že čakáte na sanitku, čas pokiaľ príde využite na poskytnutie prvej pomoci. Ako prvé je však vždy čím skôr popáleného dostať z dosahu vplyvu tepla, či ohňa.

Čo s popáleným oblečením? Ak je priškvarené k rane, určite ho sami nedávajte z tela dolu. Urobte tak len vtedy, ak ste si istá, že s ním nestrhnete kúsky kože a tým ešte viac ranu nezväčšíte. Dôležité je aj to, že pri násilnom strhávaní odevu popálenému spôsobíte ďalšie bolesti. Podobne je tomu aj pri pľuzgieroch. Tie nikdy neprepichujte, hoci by sa Vám to zdalo logické. Takto poškodená rana je náchylná na infekciu, čo popálený potrebuje určite zo všetkého najmenej. S opuchom vždy zájdite k lekárovi, ktorý ho prepichne sterilne.
Ani chladenie poškodeného sa nemá robiť bezhlavo. Chladiť treba hlavne tvár, krk, ruky a nohy. Nechladí sa celý rozsah vlastného postihnutia, pretože môžeme ľahko spôsobiť podchladenie. K správnemu hojeniu rany je najdôležitejšie chladenie v prvých 20 minútach po úraze. Chladená by mala byť vždy len postihnutá časť tela, pri celkovom chladení hrozí u detí podchladenie alebo šok, ktorý proces v rane len zhoršuje. Prioritu pri ochladzovaní má hlava, ruky a genitálie. Nie je naopak vhodné chladiť oblasť hrudníka a brucha. Nikdy teda nebaľte celé telo do mokrých uterákov.

Popálenina postihuje predovšetkým kožu ako najväčší orgán ľudského tela, ale spôsobuje často aj poruchu priepustnosti cievnej steny, ktorá má za následok únik vnútro žilnej tekutiny. Tento únik sa prejavuje ako opuch, pri veľkom rozsahu popálenej plochy opuch celého organizmu. Vnútorným prejavom je zníženie objemu cirkulujúcej krvi a z toho plynúce porucha krvného obehu a zásobenie tkanív kyslíkom. Veľkým problémom je aj únik tekutiny z tela. Tento únik môže byť až životne nebezpečný, predovšetkým pri popáleninách veľkého rozsahu. Preto je potrebné čím skôr chýbajúce tekutiny v tele nahradiť.

2015-05-04, kategória Zdravie

Ďalšie články:

Zaujímavosti

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda

Krása

Zdravie

Zaujímavosti

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda