Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Prečo oslavujeme 1. a 8. máj

Mesiac máj voláme aj mesiacom lásky, veď sa vraví, máj lásky čas. No máj je známy okrem tohto aj tým, že počas neho oslavujeme dva štátne sviatky. Stálym posúvaním dní pripadli tento rok oba štátne sviatky, teda 1 a 9 máj na piatok, čím nám vznikli dva po sebe idúce predlžené víkendy. Viete však úplne presne, prečo vlastne tieto dva dni oslavujeme? Určite si poviete, že viete. Prvý máj je predsa sviatkom práce a ôsmy máj je dňom konca II. svetovej vojny. V podstate máte pravdu, aj keď oficiálne označenie oboch dní znie takto. Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich a ôsmy máj je Deň víťazstva nad fašizmom. Povedzme si teraz niečo bližšie o pôvode oboch sviatkov.

1. máj

V roku 1886 sa takmer vo všetkých väčších mestách USA začali postupne konať veľké demonštrácie robotníkov, proti zlým pracovným podmienkam. Hlavným bodom, ktorý požadovali demonštranti zmeniť, bolo zavedenie osemhodinového pracovného času. Najväčšie demonštrácie sa odohrávali v Chicagu, kde prvého mája vyšlo do ulíc podľa odhadov viac ako 40000 demonštrantov. Protesty pokračovali aj v ďalších dňoch, pričom ich vyvrcholenie nastalo 3. mája, kedy polícia začala paľbu do demonštrantov. Následkom streľby bolo zabitých šesť robotníkov a viac ako päťdesiat bolo ťažko zranených. Po tomto krvavom kúpeli sa začalo masové zatýkanie robotníckych lídrov po celej krajine. Na počesť týchto udalostí, ktoré sa dajú považovať za prvé významnejšie a masovejšie protesty robotníkov voči zamestnávateľom, prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži Uznesenie o oslavách, ktoré boli neskôr zmenené na deň, ktorý si po celom svete pripomíname ako sviatok všetkých pracujúcich. Vo viacerých krajinách bol tomuto dňu postupne pod vplyvom silnejúceho robotníckeho hnutia priznaný status štátny sviatok. Napríklad na našom území si ho takto pripomíname už od roku 1919, teda tesne po vzniku ČSR. Neskôr, predovšetkým po skončení II. svetovej vojny bol 1. máj hlavne v socialistických krajinách zneužívaný ako oslava víťazstva socializmu nad kapitalizmu, keď boli usporiadavané veľké a masové oslavy, ktorých sa museli zúčastňovať všetci pracujúci.

8. máj

V minulosti sme Deň víťazstva nad fašizmom oslavovali 9. máj 1945. Táto nezrovnalosť s ôsmym májom vyplývala z toho, že všetky socialistické krajiny sa pridali na stranu Sovietskeho zväzu, ktorý oslavoval koniec II. Svetovej vojny deviateho mája. A ako to teda bolo? Dňa 7. mája 1945 bola podpísaná bezpodmienečná kapitulácia fašistického Nemecka v Remeši. Avšak na tomto akte nemal Sovietsky Zväz adekvátne zastúpenie a tak bolo dohodnuté opakované podpísanie kapitulácie a to za prítomnosti zástupcov všetkých Spojencov. Udialo sa tak v Berlíne, krátko pred polnocou 8. mája 1945. No vďaka časovému posunu bol v čase podpisovania v Moskve už 9. máj. Po skončení studenej vojny a páde komunistického režimu u nás, sme sa aj mi pridali k celosvetovému trendu, uznávať oficiálne ukončenie II Svetovej vojny 8. mája.

2015-04-28, kategória Zaujímavosti

Ďalšie články:

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda

Krása

Zdravie

Zaujímavosti

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda

Krása