Magazín    Obchody    Služby    Užitočné info   

Letný čas na Slovensku

Už túto nedeľu ráno, čiže 29.3.2015 budeme opäť pretáčať hodinky. Tento krát to bude pretočenie z 02,00hod na 03.00 hod, čiže budeme spať o hodinu menej. Zmena času sa robí dva krát za rok a okrem letmej zmeny času sa vždy na jeseň posúva ručička hodín o hodinu späť. V roku 2015 bude táto zmena 25.10. Viete však, odkedy a prečo sa táto zmena robí?

Všeobecne je známe, že zmena času sa robí kvôli šetreniu energiou. Zmena času má spôsobovať, že nie je treba toľko svietiť a tým míňať drahú energiu. Tento nápad začal ako prvý spomínať a presadzovať už Benjamin Franklin v roku 1784. Zvlášť v minulosti bola výroba energie drahá a veľmi náročná, takže je takáto myšlienka celkom logická. V Európe začali zo zmenou času experimentovať začiatkom dvadsiateho storočia. Skutočné a pravidelné striedanie času v našej krajine ale začalo v roku 1979. Problémom však bolo, že striedanie času nebolo vo všetkých krajinách Európy zosúladené. Preto vznikla v roku 1996 smernica Európskeho parlamentu, ktorá zosúladila striedanie všetkých krajín na jednotný proces, kedy letný čas trvá sedem mesiacov. No nie všetky krajiny sú so striedaním času stotožnené a napríklad v Rusku bolo zrušené v roku 2011.

Striedanie času má stále veľa odporcov, ktorí tvrdia, že v dnešnej dobe, je už verzia o šetrení energiami prekonaná a tým pádom celá zmena letného a zimného času neopodstatnená. Navyše sa stále viac a viac ozývajú hlasy, ktoré vidia v striedaní času skôr negatíva, ako pozitíva. Medzi najväčších odporcov zmien času sa radia psychológovia, ktorí poukazujú najmä na to, že takáto umelá zmena času pôsobí nepriaznivo na niektorých ľudí. Predovšetkým na tých, ktorí sú náchylní podliehať náladám pod vplyvom počasia. Títo ľudia berú zmenu času ako niečo nepriaznivé, keďže narúša ich duševnú rovnováhu a musia si viac krát zvykať na iné prostredie, čiže svetlo a tmu vtedy, kedy to pre naše telo a dušu nie je prirodzené. Naše telo citlivo vníma každú zmenu a niekomu môže uvedená hodina chýbať. Pokiaľ si vykompenzuje túto stratu, môže pociťovať zvýšenú únavu, ospalosť či apatiu.

Iným druhom problému zmeny času sú problémy v doprave. Týka sa to najmä zmien grafikonov v železničnej, či autobusovej doprave, ale v poslednej dobe aj v stále rastúcej leteckej doprave. Určite nie je nič príjemné, ak na zmenu času zabudnete a po príchode na letisko zrazu zistíte, že Vaše lietadlo je už dávno preč. Ak fandíte tomu, aby zmena času u nás prestala byť aktuálna, možno Vás poteší informácia, že v roku 2016 vyprší medzinárodná dohoda o používaní letného a zimného času a tá sa bude musieť buď znova obnoviť, alebo sa môže pristúpiť k jej zrušeniu.

2015-03-27, kategória Zaujímavosti

Ďalšie články:

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda

Krása

Zdravie

Zaujímavosti

Varenie

Vzťahy

Životný štýl

Móda

Krása